praktijk MIK

Beroepscode

Vertrouwelijkheid

Ik ben gehouden aan de Beroepscode voor psychologen zoals die is opgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Hierin is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt in de behandelkamer vertrouwelijk is.  De vertrouwelijkheid is ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst. Er is de mogelijkheid tot beveiligd mailen via het praktijkportal van het electronisch patiëntendossier. Als BIG geregistreerd professional ben ik onderworpen aan het wettelijk tuchtrecht.

Samenwerking met collega's

Mocht er sprake zijn van een indicatie voor medicatie dan verwijs ik hiervoor naar uwhuisarts, of naar een instelling waar alle disciplines onder een dak vertegenwoordigd zijn. Vanwege de kleinschaligheid van de praktijk, zal ik ook naar anderen verwijzen indien er psychologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Interpretatie van de uitkomsten hiervan en de consequenties voor de ontwikkeling of behandeling kan ik wel verzorgen.

Klachtenregeling

Ik vind het heel belangrijk dat we het samen kunnen bespreken als u over iets in de samenwerking of de behandeling niet tevreden bent. Mocht u vinden dat ik niet goed omga met uw ontevredenheid, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de NVGzP.


Praktijk MiK

Milla de Kampenstraat 15
5248 AR Rosmalen

Je kunt per e-mail contact met mij opnemen via linda@praktijkmik.nl.